ساخت سفارشی

ساخت سفارشی

در هر یک از موارد زیر می توانید درخواست خود را ارایه نمایید:

 • قصد دارید مشابه یک دستگاه یا وسیله را بسازید
 • ایده ای برای ساخت یک دستگاه دارید
 • در حال اجرای پروژه ای هستید که ساخت بخشی از تجهیزات آن تاثیر به سزایی در کاهش هزینه ها، زمان و پیچیدگی اجرا دارد.
 • نیازمند دستگاهی هستید که امکان خرید آن از تولیدکنندگان خارجی مقدور نیست.
 • امکانات اندکی از یک دستگاه گران قیمت را نیاز دارید و ساخت دستگاهی ساده تر با امکانات کمتر، مقرون به صرفه است.

فرایند ساخت سفارشی شامل مراحل زیر می باشد:

 1. معرفی نیاز: اگر محصول خاصی را می خواهید داشته باشید آن را با ما در میان بگذارید
 2. جمع آوری اطلاعات: در این مرحله اطلاعات محصول های مشابه داخلی و خارجی جمع آوری می گردد
 3. تحلیل اطلاعات: بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف در این مرحله انجام می شود
 4. معرفی راه حل: در این مرحله بهترین پاسخ ها و کلیات محصول به مشتری ارایه می گردد
 5. تخمین زمان و هزینه: شما از حداقل سرمایه و زمان لازم جهت ساخت محصول آگاه خواهید شد
 6. طراحی محصول: در این مرحله طراحی و نقشه کشی انجام می پذیرد
 7. نمونه سازی: در موارد لازم نمونه اولیه محصول ساخته می شود و در اختیار شما قرار می گیرد
 8. ساخت و تولید: در آخرین مرحله محصول نهایی ساخته می شود
 9. کنترل کیفیت: در این مرحله محصول تحت آزمایش های مختلف قرار می گیرد و کیفیت محصول تایید می گردد
 10. تحویل به مشتری: در این مرحله محصول نهایی به مشتری تحویل می گردد

با ارایه حداقل یکی از موارد زیر ما می توانیم فرایند ساخت دستگاه مورد نطر را آغاز کنیم:

 • تحویل دستگاه مورد نظر
 • ارایه اطلاعات محصول
 • ارایه نقشه محصول
 • تشریح دقیق نیاز
 • تشریح دقیق ایده